فرمول رنگ مو ( 38 رنگ زیبا و جذاب )

فرمول رنگ مو ( 38 رنگ زیبا و جذاب )

ترکیب رنگ مو

فرمول رنگ مو ( 38 رنگ زیبا و جذاب )

فرمول رنگ مو ( 38 رنگ زیبا و جذاب )

عیدی ویژه ایران بانو به بانوان عزیز : فرمول رنگ موهای مختلف برای برای شما اینجا قرار داده ایم امیدواریم که برایتان مفید باشد

فرمول رنگ کنفیبلوند زیتونی پلاتینه+بلوندطلایی خیلی خیلی روشن به اندازه مساوی
به علاوه دوسانت واریاسیون 000
شماره اکسیدان 1(6درصد)
پایه9

شکلاتی گرم با هایلایت کاراملی سرد

­

کل مو را با قهوهای شکلاتی متوسط تیره میکنیم
سپس به صورت سوزنی مو رو از کلاه در میاوریم
مش سوزنی 10درصد
و رنگ کارملی را میزنیم به قسمتهای از کلاه دراومده

کاراملی سرد

نقره ای c10+n10+g10+varyason­
اندازه تمام شماره ها برابر

———————————————————————————–

شرابی شکلاتی بلوطی

ترکیب شرابی روشن 10 میل +شکلاتی روشن 70 میل + +بلوطی روشن 40 میل +دودی 6 40 میل +واریاسیون نقره ای 10 سانت +واریاسیون قرمز 2 سانت +اکسیدان 2.  البته این موبخاطر تافتی رو مو زده شده خیلی براق به نظر میاد.
 فرمول رنگ مو

رنگ پلاتینه نقره ایی با هایلایت

رنگ مو، آموزش ترکیب رنگ مو

زمینه پایه 9 ترکیب بلوند نقره ای+سوپرپلاتینه دودی+واریاسیون نقره ای و روشن کننده هر کدام 2 سانت+اکسیدان 1 و هایلایت پایه 10 ترکیب بلوند دودی خیلی روشن+بلوند خاکستری روشن+2سانت واریاسیون خاکستری+اکسیدان 1. 
 فرمول رنگ مو

رنگ موی باربی


زمینه ترکیب دودی 6 50 میل +زیتونی 6 80 میل +واریاسیون نقره ای 10 سانت +واریاسیون سبز 10 سانت +اکسیدان 1 و هایلایت سوزنی 90% پایه ی 8 ترکیب دودی 8 50 میل +دودی 7 10 میل +زیتونی 6 10 میل+واریاسیون نقره ای 4 سانت +اکسیدان 1.
 فرمول رنگ مو

رنگ شکلاتی دودی با هایلات
 رنگ مو عکس اول زمینه ترکیب شکلاتی متوسط 50 میل +دودی 5 50 میل +واریاسیون نقره ای 10 سانت +اکسیدان 1 و هایلایت پایه ی7 ترکیب شکلاتی متوسط 20 میل +دودی 6 20 میل +واریاسیون نقره ای 1 سانت +اکسیدان 1.


فرمول رنگ مو

رنگ دارچینی

ترکیب رنگ مو این عکس بلوند طلایی ماهگونی متوسط50میل+بلوند دودی متوسط30 میل+بلوند شکلاتی متوسط30میل+بلوند پلاتینه صدفی10میل+170میل اکسیدان 6درصد
 فرمول رنگ مو

رنگ شکلاتی فندقی
رنگ مو، آموزش ترکیب رنگ مو
این رنگ مو از ترکیب شکلاتی متوسط 40 میل +فندوقی 50 میل +دودی 6 50 میل +واریاسیون نقره ای 10 سانت +اکسیدان 1. گلم این ترکیب رنگ مو روی پایه ی 8  دقیق همین رنگ در میاد.
 فرمول رنگ مو

یک ترکیب جدید از دودی

 
زمینه ی این رنگ مو دودی 4 50 میل + طبیعی 4 40 میل +واریاسیون نقره ای 10 سانت +اکسیدان1.و مش تیکه ای پایه 8 ترکیب بژ متوسط 40 میل +زیتونی 7 30 میل +واریاسیون نقره ای 3 سانت +اکسیدان 1. و مش ریز 10 % پایه ی 8 ترکیب طبیعی 8 30 میل +واریاسیون نقره ای 2 سانت +اکسیدان 1.

 فرمول رنگ مو

رنگ قوه ایی تیره ی دودی


ترکیب رنگ موی این عکس طبیعی 3 50 میل+ خاکستری 3 50 میل +دودی 4 30 میل +واریاسیون نقره ای 5 سانت +واریاسیون دودی 2 سانت +اکسیدان 1 برابر با مقدار رنگ.

فرمول رنگ مو

شکلاتی ماهاگونی خیلی روشن با هایلات


زمینه  شکلاتی 40 میل +طبیعی 6 40 میل+ماهگونی روشن 20 میل +واریاسیون نقره ای 5 سانت +اکسیدان 2. و هیلایت پایه ی 8 ترکیب دودی 8 50 میل +طبیعی 8 20 سانت +واریاسیون نقره ای 1 سانت +واریاسیون دودی 1 سانت+اکسیدان 1


فرمول رنگ مو

رنگ دودی زیتونی با هایلات
ترکیب این رنگ مو زمینه دودی 6 60 میل +زیتونی 6 50 میل +خاکستر 30 میل +واریاسیون نقره ای 10 سانت +واریاسیون دودی 5 میل +اکسیدان 1. و هایلایت پایه ی 8 ترکیب زیتونی 8 50 میل +زیتونی 7 30 میل +دودی 6 30 میل +واریاسیون سبز 3 سانت +واریاسیون نقره ای 2 سانت +اکسیدان 1.
 فرمول رنگ مو

رنگ مسی بلوند

برای ترکیب این رنگ مو باید زمینه ی مو را به پایه ی 6 برسونی و بعد ترکیب مسی روشن 60 میل +مسی متوسط 20 میل +شرابی 5 سانت +طبیعی 7 30 میل + بلوند نارنجی 20 سانت +اکسیدان 2 برابر با مقدار رنگ و هایلایت پایه ی 8 ترکیب طبیعی 8 40 میل +مسی روشن 20 میل +واریاسیون نقره ای 5 سانت +اکسیدان 1.

 فرمول رنگ مو

رنگ طبیعی دودی همراه با هایلات

ترکیب دودی 6 70 میل+طبیعی 6 50 میل+واریاسیون نقره ای 10 سانت +اکسیدان 2 و هایلایت سوزنی پایه ی 6 ترکیب طلایی 6 30 میل +دودی 6 20 میل +اکسیدان 1.
 فرمول رنگ مو

رنگ بژ دودی روشن

زمینه ی این عکس  پایه ی7  ترکیب بژ متوسط 40 میل +بژ روشن 30 میل +زیتونی 7 30 میل +دودی 6 20 میل +واریاسیون نقره ای 4 سانت+اکسیدان1 وهایلایت پایه ی 10 ترکیب طبیعی 10 40 میل +طلایی 10 10 میل +اکسیدان 2.


فرمول رنگ مو

شکلاتی شاه بلوطی
رنگ مو، آموزش ترکیب رنگ مو شکلاتی شاه بلوطی: پایه ی 5و 6   30میل بلوند قرمز تیره+ 70 میل قهوه ای شکلاتی روشن +واریاسیون نقره ای10 سانت + اکسیدان 9 %برابر رنگ

فرمول رنگ مو

رنگ دودی
 
 
پایه دکلره 10 و ترکیب دودی 9 60 میل + زیتونی 9 60 میل +واریاسیون نقره ای 3 سانت + واریاسیون زیتونی 3 میل + اکسیدان 2 130 میل.  این رنگ بدون دکلره در نمیاد.

رنگ شرابی بادمجونی

فرمول رنگ مو, رنگ هالوژنی, رنگ پلاتینه نقره ایی,  هایلایت مو ,رنگ قهوه ایی شکلاتی ,فرمول رنگ مو عنابی ,فرمول رنگ مو بدون دکلره

این عکس پایه ی 6 ترکیب شرابی روشن 60 میل +بادمجانی روشن 30 میل + آلبالویی 30 میل + دودی 40 مبل + اکسیدان 2 برابر مقدار رنگ.
فرمول رنگ مو

رنگ مسی شکلاتی با مش فندقی کاراملی

زمینه این عکس پایه ی 6 یعنی نارنجی و ترکیب مسی متوسط 60  میل + شکلاتی 50 میل + فندوقی متوسط 30 + اکسیدان 2 150 میل و هایلایت پایه ی 8  ترکیب ترکیب طلایی 8 20 میل + کاراملی 30 میل + شکلاتی 10 میل + اکسیدان 1 برابر مقدار رنگ.  
فرمول رنگ مو

مش نقره ایی روی قوه ایی دودی تیره

زمینه این عکس قهوه ای دودی تیره است اما مش ها باید به پایه ی 10 برسه تا اون رنگ نقره ای در بیاد .  مش ها تیکهای  پایه 10 و رنگ دودی 9 و واریاسیون نقره ای است .

 فرمول رنگ مو

رنگ مسی بلوند

 اول باید موهات رو با رنگ  000 و اکسیدان 3 به پایه ی نارنجی برسونی بعد ترکیب طلایی 7 40 میل + مسی روشن 60 میل +بژ متوسط 30 میل دودی 7 30 میل + اکسیدان 2 150 میل. 


 
فرمول رنگ مو

رنگ شکلاتی دودی روشن
ترکیب شکلاتی روشن 60 میل +دودی 6 40 میل + زیتونی 6 20 میل + واریاسیون نقره ای 2 سانت+اکسیدان 2.  
فرمول رنگ مو

رنگ طبیعی متمایل به زیتونی دودی

ترکیب دودی  5 40 میل +  زیتونی 5 20 میل + طبیعی 5 50 میل + واریاسیون نقره ای 10 سانت + واریاسیون دودی 5 سانت + اکسیدان 2 120 میل.البته تیکه هایی از هایلایت هم تو مو دیده میشه. 


 
فرمول رنگ مو

رنگ مسی بلوطی

ترکیب مسی روشن 60 میل + بلوطی روشن  50 میل +  نارنجی  10 میل + واریاسیون قرمز 5 سانت + اکسیدان 2 150.  فقط باید دقت کنی که ریشه هارو دیرتر بزاری تا خیلی تن قرمز و نارنجی نگیره.البته این رنگ تن نارجی زیاد داره
فرمول رنگ مو

2 رنگ موی زیبا
برای ترکیب عکس اول دودی 7 40 میل + طلایی 7 50 میل + طبیعی 6  30 میل + واریاسیون نقره ای 10 سانت + واریاسیون طلایی 3+اکسیدان 2 130 میل. البته تیکه هایی از هایلایت توش دیده میشه.عکس دوم : شکلاتی روشن 60 میل + شرابی روشن 20 میل+دودی 7 30 میل + واریاسیون نقره ای 10 سانت + واریاسیون بنفش 5 سانت + اکسیدان 2 130. تو این عکس هم پایین موها دکلره داره.


 


فرمول رنگ مو

رنگ زیتونی دودی

 ابن عکس ترکیب دودی 4  +زیتونی 5 نصف از هر کدام+ واریاسیون نقره ای 10 سانت + اکسیدان 2 برابر مقدار رنگ. و هایلایت  سوزنی پایه ی 7 ترکیب دودی7 30 میل+ طلایی 7 40 میل + واریاسیون نقره ای 2 سانت + واریاسیون طلایی 3 سانت + اکسیدان  2 برابر رنگ.


فرمول رنگ مو

رنگ عسلی شکلاتی


باید به وسیله ی رنگ 000 موهات رو به پایه ی 6 یعنی نارنجی برسونی .ترکیب 000 با اکسیدان 3 البته باید دقت داشته باشی که ابتدا ساقه ها زده و بعد  ریشه ها . و بعد از 35 دقیقه شسته شود .  ترکیب  عسلی  7 70 میل + شکلاتی روشن 20 میل + دودی 7 30 میل + واریاسیون نقره ای 10 سانت + واریاسیون طلایی 5 سانت + اکسیدان 2 130 میل


فرمول رنگ مو

2 نمونه رنگ موی روشن


عکس اول زمینه پایه ی 7 ترکیب بژ روشن 60 میل + طلایی 7 30 میل + زیتونی 7 20 میل + واریاسیون طلایی 3 سانت + اکسیدان 1 برابر مقدار رنگ. و هایلایت پایه ی 9 ترکیب دودی 10 30 میل + طبیعی 10  50 میل + اکسیدان 2 برابر مقدلر رنگ. عکس دوم زمینه با ترکیب فندوقی متوسط 40 میل + نسکافه ای روشن  30 میل + شکلاتی 30 میل + دودی 30 میل + واریاسیون نقره ای 10 سانت + اکسیدان 2 130 و مش 99 و درصد پایه ی 10  و ترکیب دودی9 + واریاسیون نقره ای  3سانت  + واریاسیون دودی3  سانت.


 
فرمول رنگ مو

رنگ زیتونی دودی
ترکیب دودی 9و زیتونی 9 به اندازه مساوی + واریاسیون نقره ای 10 سانت + واریاسیون دودی 5 سانت + اکسیدان برابر مقدار رنگ. فقط باید دقت داشته باشی که ریشه ی موهات رو دیرتر از ساقه ها بزاری تا به قرمزی نزنه 35 دقیقه تایم رنگ است و 10 دقیقه تایم آخر برای ریشه ها کافی است.روی موی طبیعی مشکی

رنگ مو، آموزش ترکیب رنگ مو

 


برچسب‌ها:
فرمول رنگ مو

+ تــاریـخ شنبه 6 اردیبهشت1393 ساعـت 19:52 به قـلـم سیاچومه | آرشیو نظرات

یک نمونه مش

زمینه این  عکس با ترکیب فندوقی متوسط 40 میل +طبیعی 6 50 میل + دودی 30 میل+واریاسیون نقره ای 10 سانت+ اکسیدان 2 و مش 99% پایه ی 7 با ترکیب طلایی 7 50 میل +دودی 7 20 میل +زیتونی 7 20 میل+ واریاسیون نقره ای+اکسیدان ۲


فرمول رنگ مو

رنگ موی ترکیبی صورتی چرک
 اول باید مو را به پایه ی 10 برسونیم به هیچ وجه نباید تن زردی داشته باشد . بعد رنگساژ  با ترکیب  بلوند صدفی 60 میل+ طبیعی 10 30 میل +بلوند نقره ای 20 میل+واریاسیون نقره ای نصف یک بند انگشت+واریاسیون صورتی اندازه عدس+اکسیدان 2 150 میل . روی مو نمدار پایه ی 10 زده و بعد از 15 دقیقه شده شود.
 

برچسب‌ها: فرمول رنگ مو
+ تــاریـخ شنبه 6 اردیبهشت1393 ساعـت 19:44 به قـلـم سیاچومه | آرشیو نظرات

یک نمونه رنگ همراه با هایلایت
این عکس زمینه ی مو با ترکیب دودی 5 60 میل+ طبیعی 5 40 میل + وارياسیون نقره ای 10 سانت + اکسیدان 2 120 میل  . وهمچنین  هایلایت سوزنی 60 درصد با پایه دکلره ی 6 با ترکیب طلایی 7 40 میل + عسلی 20 میل + واریاسیون نقره ای 5 سانت + اکسیدان 2 60 میل . البته باید دقت  داشته باشی که این مقداری که من توضیح دادم برای موی با حجم و بلندی متوسط است.
فرمول رنگ مو

شکلاتی

ترکیب دودی 6 60 میل +دودی7  20 میل+طبیعی6  30 میل + شکلاتی متوسط 10 میل+ واریاسیون نقره ای 15 سانت + اکسیدان 2 150 میل.

نکته : برای رنگ کردن موی طبیعی باید حتما دقت کنید که از پشت سر  2 سانت از ریشه فاصله داده و ابتدا ساقه ها  تا جلوی سر میزنیم و بعد از 20 دقیقه مکث ریشه ها را میزنیم. مدت کل رنگ 35 دقیقه است.
فرمول رنگ مو


شکلاتی مسی
رنگ K8 و 1/4 رنگW4  و رنگ نارنجی
اکسیدان 6درصد
را بر پایه 7 یا 8 گذاشته و به مدت 45 دقسقه مکث کنید، البته این رنگها چون ترکیبی است در هر مو یک رنگ رو جواب میده
اگر خواستید به شکلاتی بیشتر تمایل داشته باشه نسبت شکلاتی با مسی را تغییر دهید


برچسب‌ها: فرمول رنگ مو

+ تــاریـخ شنبه 6 اردیبهشت1393 ساعـت 18:17 به قـلـم سیاچومه | آرشیو نظرات

رنگ دودی
نصف تیوپ بلوند دودی روشن ۸٫۱ + ۵ سانت واریاسیون دودی ۰/۱۱ + ۴۰ سی سی اکسیدان نمره یک
فرمول رنگ مو

رنگ قهوه ایی شکلاتی
رنگ شماره: W6 و  C6 و 1/3 و 7/31( بلوند ، طلایی، بژ) رو با اکسیدان نمره 1 ترکیب میکنید و واریاسیون نقره ای رو هم به اندازه ی 10میل میریزید که به مدت 20 تا 30 دقیقه صبر میکنید و میشورید.
“در ضمن مقدار رنگ 2برابر اکسیدان است و روی موهایی با پایه 8 به این صورت در میاد”

رنگ بژ تنباکویی

رنگ شماره: W6 و  C6 و 1/3 و 7/31( بلوند ، طلایی، بژ) رو با اکسیدان نمره 1 ترکیب میکنید و واریاسیون نقره ای رو هم به اندازه ی 10میل میریزید(البته این توضیحات روی موی شماره 8 باز میشه و درمیاد) که به مدت 20 تا 30 دقیقه صبر میکنید و میشورید.
“درضمن مقدار رنگ 2برابر اکسیدان است”

آبی اقیانوسی
ابتدا موها رو به پایه 10 مطلوب یخی می رسونیم، رنگ آبی ژله ای آلبورا را با مقداری آب ولرم مخلوط میکنیم و به روی سر به مدت 5 دقیقه ماساژ می دهیم و شستشو میکنیمفرمول رنگ مو, رنگ هالوژنی, رنگ پلاتینه نقره ایی,  هایلایت مو ,رنگ قهوه ایی شکلاتی ,فرمول رنگ مو عنابی ,فرمول رنگ مو بدون دکلره

ترکیب رنگ مو

رنگ مویی که شما را جوانتر نشان می دهد

رنگ مویی که شما را جوانتر نشان می دهد

+– رنگ موی بلوند

 

5 رنگ مویی که شما را جوانتر نشان می دهد

بسیاری از خانم ها دوست دارند جوانتر به نظر برسند ، علاوه بر رعایت رژیم های غذایی و ورزش به طور منظم، جلوگیری از ایجاد استرس ، نوشیدن آب کافی، پوشیدن لباس های رنگی تا حد زیادی میتواند در جوان به نظر رسیدن شما تاثیر بگذارد.
هر رنگی دارای تاثیرات مختلف بر روی شخصیت و زیبایی شماست، برخی از رنگ آنقدر قدرت دارند که چهره را جوان نشان دهند.هر رنگی یک معنای خاصی را در چهره شما به تصویر می کشد رنگ هایی که شاید در جوانی شما را بسیارزیبا نشان میداده است با بالا رفتن سن نتیجه برعکس خواهد گذاشت و ممکن است استفاده از آن رنگ شما را مسن تر نشان دهد.
اگر شما در سن 40 ، 50 ، 60 هستید با ترکیب رنگ مناسب می توانید جوانتر به نظر برسید، در ادامه مقاله برخی اطلاعات که به شما نگاهی جوان را می دهید آورده ایم با ما همراه باشید.

رنگ مو 1 : قهوه ای
هنگامی که سن شما رو به افزایش است پوست کم کم رنگدانه های خود را از دست می دهد در این وضعیت رنگ موی قهوه ای می تواند در بالا بردن زیبایی شما کمک کند. رنگ قهوه ای در طیف گسترده ای موجود است ممکن است رنگ قهوه ای انتخابی شما قهوه تیره، شکلاتی و یا قهوه ای طلایی باشد اما اگر می خواهید جوان تر به نظر برسید از قهوه ای شنی یا قهوه ای شکلاتی متوسط استفاده کنید  . به هیچ عنوان از رنگ قهوه ای تیره و یا سیاه استفاده نکنید.

رنگ مو 2: بلوند
رنگ موی بلوند برای خانم های بالای 35 سال یکی از بهترین گزینه هاست، زیرا توانایی پوشاندن موهای سفید و خاکستری را دارد مخصوصا رنگ موی بلوند با تن عسلی و طلایی علاوه بر زیبایی سن شما را کمتر نشان می دهد. از رنگ های بلوند یخی و خاکستری خودداری کنید شما را مسن تر نشان می دهد.

رنگ مو 3: شرابی
رنگ موی شرابی گزینه ای عالی برای پوست های جوان است اما وقتی سن رو به افزایش است باید در استفاده از این رنگ احتیاط کرد، جوانان باید از موهای شرابی  مایل به قرمز خودداری کنند و هم چنین در سن های بالاتر از رنگ موی قهوه ای با با سایه های قرمز و شرابی استفاده کنید. به شما نگاهی جوان را می دهد.

رنگ مو 4:سرمه ای
رنگ آبی و سرمه ای بسیار چشم را تسکین می دهد،  علاوه بر زیبایی رنگ پوست را روشن تر و سن را کمتر نشان می دهد .

رنگ مو 5:لیمویی
این رنگ یکی از درخشان ترین رنگهاست، اگر می خواهید جوان به نظر برسید  این رنگ باعث نشاط و باز شدن چهره می شود و شما را جذاب می کند.

رنگ موی بلوند

آیا رنگ موی بلوند مناسب برای شماست؟

آیا رنگ موی بلوند مناسب برای شماست؟

رنگ موی بلوند

آیا بلوند رنگ مناسبی برای شماست؟

برای بلوند کردن باید بدانید :

ایا درکودکی خود موهای روشن داشتید؟ اگر شما در کودکی خود موهای روشنی داشتید احتمالا پوست مناسبی برای رنگ کردن موهای خود به رنگ های روشن دارید

ایا میتوانید از موهای بلوند خود نگهدداری کنید؟ بلوند کردن مو کم هزینه نیست. وقتی موهای خود را رنگ روشن میکنید باید در نظر بگیرید که موهای شما احتیاج به نگهداری اساسی دارد تا زیبایی خود را از دست ندهد

با مرکز توجه بودن مشکلی ندارید؟ باید این موضوع را در نظر بگیرید که بلوند از رنگ های محبوب است پس اگر از در معرض توجه قرار گرفتن خوشتان نمیاید به رنگ کردن موهای خود دوباره فکر کنید

چگونه بهترین موی بلوند را داشته باشیم

اگر می خواهید موهای خود را در خانه رنگ کنید از زمینه رنگهای  سرد استفاده کنید اگر تصمیم دارید موهای خود را خودتان رنگ کنید بهتر است به جای استفاده از بلوند ای گرم که اکثرا با نام های طلایی یا عسلی نام گذاری میشوند از رنگ های سرد استفاده کنید چون انجام دادن این کار به دست خودتان ممکن است باعث شود که در انتها موهایی نارنجی داشته باشید

از الکل دوری کنید کسانی که موهای خود را روشن میکنند از داشتن موهای خشک و کدر رنج میبرند و برای رفع این مشکل از محصولات متنوعی استفاده میکنند ، استفاده از محصولاتی که الکل دارد فقط مشکل را بدتر می کند

موهای خود را سفید نکنید: بعضی از خانم ها سفید وسرد کردن موهای خود را با مجلل کردن آن اشتباه میگیرند ولی باید این نکته را در نظر بگیرید که مرواریدی کردن بیش از اندازه موها باعث  میشود صورتتان خسته به نظر رسد از ارایشگر خود بخواهید که یک پایه رنگ گرم به موهای شما بدهد و بعد موهای شما را های لایت کند

به ارایشگاه بروید: اگر میخواهید در موهای خود بیش از دو رنگ های لایت در آورید حتما به یک آرایشگر مراجعه کنید چون احتمال بسیار بالایی وجود دارد که به جای موهای عسلی موهای موزی رنگ داشته باشید

  رنگ موی بلوند

مدل رنگ مو سال2015

مدل رنگ مو سال2015

رنگ موهای سال ۹۴

رنگ مو سال 2015,رنگ موی سال

مدل رنگ مو سال 2015

رنگ مو سال 2015,رنگ موی سال

مدل رنگ مو سال 2015

رنگ مو سال 2015,رنگ موی سال

مدل رنگ مو سال 2015

رنگ مو سال 2015,رنگ موی سال

مدل رنگ مو سال 2015

رنگ مو سال 2015,رنگ موی سال

مدل رنگ مو سال 2015

رنگ مو سال 2015,رنگ موی سال

مدل رنگ مو سال 2015

رنگ مو سال 2015,رنگ موی سال

مدل رنگ مو سال 2015

رنگ مو سال 2015,رنگ موی سال

مدل رنگ مو سال 2015

رنگ مو سال 2015,رنگ موی سال

مدل رنگ مو سال 2015

رنگ مو سال 2015,رنگ موی سال

مدل رنگ مو سال 2015

رنگ مو سال 2015,رنگ موی سال

مدل رنگ مو سال 2015

رنگ مو سال 2015,رنگ موی سال

رنگ موهای سال ۹۴

رنگ موی سال 2015 – 94

رنگ موی سال 2015 – 94

رنگ موهای سال ۹۴
رنگ موی سال 2015

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94 که شامل جدیدترین رنگ موهای زنانه و های لایت های شیک سال است را در این بخش از دنیای مد نمناک مشاهده کنید.

بازدید : 237,518 نفر

 

 رنگ موی سال 2015 و رنگ موی سال 94 و جدیدترین نرگ موهای زنانه و دخترانه را در ادامه مشاهده کنید.

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94

رنگ موی سال 2015

 

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال  94

رنگ موی سال 2015

 

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94

جدیدترین رنگ موی زنانه

 

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94

رنگ موی سال 2015

 

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94

رنگ موی سال 94

 

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94

جدیدترین رنگ موی زنانه

 

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94

جدیدتریت های لایت های مو

 

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94

رنگ موی سال 94

 

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94

رنگ موی سال 2015

 

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94

رنگ موی سال 94

  رنگ موهای سال ۹۴

جدیدترین مدل مو و رنگ مو مدلینگ های 2015

جدیدترین مدل مو و رنگ مو مدلینگ های 2015

رنگ موهای سال ۹۴
جدیدترین مدل مو و رنگ مو

مدلینگ ها یعنی همان مانکن هایی که برای شوی لباس از آنها استفاده می شوند جدیدترین مدل مو و رنگ مو ها را هم به نوعی با خود دارند که بسیاری از گریمورهای مشهور دنیا برای همین منظور در این شو ها شرکت می کنند.

بازدید : 216,253 نفر

 

 جدیدترین مدل مو و رنگ مو که برای مدلینگهای 2014-2015 در نظر گرفته شده بود را در این بخش مشاهده می کنید.

مدلینگ ها یعنی همان مانکن هایی که برای شوی لباس از آنها استفاده می شوند جدیدترین مدل مو و رنگ مو ها را هم به نوعی با خود دارند که بسیاری از گریمورهای مشهور دنیا برای همین منظور در این شو ها شرکت می کنند. شاید رنگ موها و مدل موهایی که کمپانی های متفاوت مد در سراسر دنیا به خصوص فرانسه برای مدلینگ های خود در نظر گرفته بودند زیاد متفاوت با قبل نباشند اما گریمورها و طراحان آنها دلیل آن را استقبال گسترده در سال 2014 عنوان کردند.

 

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94

رنگ موی سال

 

 

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94

رنگ موی سال

 

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94

رنگ موی جدید

 

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94

رنگ موی سال 94

 

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94

رنگ موی سال

 

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94

رنگ موی سال

 

رنگ موی سال 2015 – رنگ موی سال 94
رنگ موی سال 94  رنگ موی سال 2015

 

مدل موهای موج دار

مدل مو و رنگ مو

 

موهای بافت زده شوده ی مدلینگ ها 

مدل مو

مدل بافت مو

 

مدل مو و رنگ موی سال

مدل مو و رنگ موی جدید

مدل مو

مدل مو و رنگ موی جدید

 

 

مدل موهای و شینیون های پرطرفدار و جدید سال

مدل شینیون جدید

مدل مو و شینیون

مدل مو و رنگ مو

رنگ موهای سال ۹۴

مدل رنگ مو قرمز و مس

 

مدل و آرایش مو طلایی سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391 6:0

 

مدل مو کوتاه -مدل رنگ مو یکشنبه هشتم مرداد 1391 1:48

 

مدل رنگ مو 2012 شنبه هفتم مرداد 1391 13:29

 

مدل رنگ مو شنبه هفتم مرداد 1391 10:11
رنگ مو و مش